شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [وبلاگ] روياپردازي35
@};- رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: » طلب علم بر هر مسلماني واجب است، همانا خدا جويندگان علم را دوست دارد. (اصول کافي ج 1 /باب دوم/ص 35)
mp3 player شوکر
:.حامي اسکندري.:
رتبه 0
0 برگزیده
162 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
:.حامي اسکندري.: عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top